Geriatrie Zuyd
2.3K views | +2 today
Follow
Geriatrie Zuyd
Nieuwsbulletin geriatrie en gerontologie in de verpleegkunde
Curated by Liesbeth
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Dementiebril landelijk beschikbaar na pilot met goede resultaten

Dementiebril landelijk beschikbaar na pilot met goede resultaten | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Mantelzorgers van mensen met dementie kunnen zich na het bekijken van een virtual reality film over dementie en het volgen van de bijbehorende e-learning beter verplaatsen in hun naaste en voelen zich zekerder in hun zorgtaak. Ook is er vaker sprake van positieve interactie tussen de mantelzorger en persoon met dementie. Dat blijkt uit het pilotonderzoek onder 35 mantelzorgers van mensen met dementie. De Dementiebril, bestaande uit de film en de e-learning, is vanaf vandaag landelijk beschikbaar

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 5

Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 5 | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Original Paper:

* Profielen van mantelzorgers van naasten met dementie

* De Amsterdamse Dementie-Screeningstest (ADS) bij ouderen zonder neurocognitieve stoornis. Implicaties voor de klinische praktijk.


* Klinische les: Handvatten om oudere patiënten veilig op de fiets te sturen


Zuyd gebruikers kunnen het tijdschrift digitaal raadplegen: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12439


more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing nu ook digitaal!!

Nursing nu ook digitaal!! | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

In nummer 11 o.a.:          

- Ondervoeding bij ouderen: wees er op tijd bij

   

- Thuiszorg -Hoe maak je een wijkplan?

    

- Ethiek: sondevoeding bij voedselweigering


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
Voor Zuyd gebruikers ook digitaal: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41193more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Het gebruik van Easycare

Het gebruik van Easycare | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

In de laatst verschenen Bijzijn:


* Het gebruik van Easycare:

Bij ouderen die kwetsbaar worden voor verdere verstoring van hun gezondheid, zelfredzaamheid, autonomie, regie en welbevinden, kan met het Easycare Instrument integraal zicht verkregen worden op de verschillende domeinen van somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief functioneren. Bij herhaalde afname helpt het instrument bij te houden welke verandering zich hierin voltrekt. Complexe zorg wordt dan overzichtelijker.


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.


Zuyd gebruikers kunnen het eveneens digitaal raadplegen: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12632


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW! Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen

NIEUW! Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Erik van Rossum en Ramon Daniëls (Zuyd hogeschool)zijn mede-auteurs van deze publicatie.


Door maatschappelijke veranderingen kent Nederland een steeds groter aantal thuiswonende kwetsbare ouderen, die een verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld ziekenhuisopname en overlijden. Het opsporen, herkennen, behandelen of ondersteunen van kwetsbare ouderen blijkt moeilijk. Het boek Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen geeft inzicht in de complexiteit omtrent de herkenning en behandeling van deze doelgroep. Daarnaast worden veel gebruikte definities van kwetsbaarheid in kaart gebracht, alsook de veelheid aan meetinstrumenten, projecten en interventies die in het verleden zijn ingezet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden - meestal uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg - aangevuld met theoretische inzichten en wetenschappelijke onderbouwing, wordt inzicht gegeven in deze complexe onderwerpen.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Verpleegkunde 3

Verpleegkunde 3 | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.


* Spreken over dementie. Mantelzorgers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Creoolse achtergrond over bespreekbaarheid van en verklaringen bij dementie


* De Tilburg Frailty Indicator als beste frailty beoordelingsinstrument bij de geriatrische patiënt?


Lezen? Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

Zuyd gebruikers kunnen het digitaal raadplegen: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://www.tijdschriftverpleegkunde.nl


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Onderwijsprojecten Nationaal Programma Ouderenzorg

Onderwijsprojecten Nationaal Programma Ouderenzorg | Geriatrie Zuyd | Scoop.it
Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) blijkt dat de producten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) de bekwaamheden van professionals en studenten een positieve impuls geven.
Ook sluiten ze goed aan bij de kernwaarden van ouderen, zoals gezond oud worden en goede informele zorg.
Maar de NFU is ook kritisch. Lees meer via de link.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Recognizing & Preventing Frailty

Recognizing & Preventing Frailty | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Virtuele klas, 6 weken, gratis


This MOOC will focus on frailty in older adults. Frailty is increasingly being recognized as a clinically relevant syndrome, and one that should be addressed and prevented. Frailty prevention includes educating the wider public, and that is what this course will do. This MOOC endeavours to raise awareness of frailty, and showcase that frailty can be preventable and reversible.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Anders kijken naar Alzheimer

NIEUW: Anders kijken naar Alzheimer | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Een warme en liefdevolle benadering van een ziekte die velen treft.


Pleidooi voor een warme, menselijke en liefdevolle benadering van patiënten met dementie, gebaseerd op uitgangspunten van zowel de reguliere geneeskunde als de antroposofie en homeopathie.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Virtual reality kan valpartijen voorkomen

Virtual reality kan valpartijen voorkomen | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Frequent vallende ouderen kunnen baat hebben bij looptraining met hulp van ‘virtual reality’, waarbij zij virtuele struikelblokken moeten vermijden. Intensieve training hiermee helpt de senioren om ook in het echte leven beter te reageren op onverwachte onregelmatigheden, betoogt een internationale onderzoeksgroep in The Lancet (2016; online 11 augustus).

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Sociale relaties vertragen cognitieve achteruitgang

Sociale relaties vertragen cognitieve achteruitgang | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

The importance of social relationships in the process of cognitive ageing.


Gezond eten, voldoende bewegen, niet roken – het zijn factoren waarvan bekend is dat ze het risico op cognitieve achteruitgang verkleinen. Onderzoek van Jisca Kuiper laat zien dat ook sociaal functioneren aan de lijst toegevoegd moet worden. Ouderen die niet vaak anderen spreken, ontwikkelen bijvoorbeeld vaker dementie. Kuiper vindt het belangrijk dat huisartsen, geriaters en beleidsmakers kennis nemen van deze en andere bevindingen uit het onderzoek. In de preventie van dementie moet er volgens haar meer aandacht zijn voor sociaal functioneren.

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing 9

Nursing 9 | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.


Hoofdartikel Wondspecial:

* Het effect van voeding op wondgenezing

* Mantelzorgers en decubituspreventie


Klinische kennis en vaardigheden

* Casus over postoperatieve pijnstilling bij een patiënt met chronische pijn

* De fijne kneepjes van het oogdruppelen


Bejegening: Mijn patiënt is verstandelijk beperkt, wat nu?


Wetenschap Onderzoek:

* palliatieve chemo, pneumonie bij dementie, cognitieve veroudering
* EBP: hydreren na autologe stamceltransplantatie


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor Verzorgenden 9

Tijdschrift voor Verzorgenden 9 | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Verpleeghuizen nieuwe stijl: Sinds 2013 kunnen alleen mensen met een zwaardere zorgvraag nog terecht in een zorginstelling. Wat betekent dit voor het werk van verzorgenden in verpleeghuizen en voormalige verzorgingshuizen. Wat verandert er? 


* Open over intimiteit: Verzorgende in opleiding Brenda deed onderzoek naar hoe verzorgenden omgaan met een beladen onderwerp als seksualiteit en intimiteit. Een aantal tips.


* Klinische les: eenzaamheid. In deze Klinische les behandelen we een onderwerp waarover je de laatste tijd veel over hoort: eenzaamheid. Gevoelens van eenzaamheid komen onder ouderen steeds meer voor. Maar hoe ga je als verzorgende daar nu mee om en hoe signaleer je eenzaamheid?


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Zorg voor beter nieuwsbrief

Zorg voor beter nieuwsbrief | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Veilige principes medicatie vernieuwd

* 8 nieuwe informatiekaarten medicatie voor cliënten

* Twee nieuwe films mantelzorg bij dementia

* Steeds meer ouderen op eerste hulp na val

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TvZ 5: Dossier "de oudere in het ziekenhuis"

TvZ 5: Dossier "de oudere in het ziekenhuis" | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Dossier: De oudere in het ziekenhuis

Begin oktober vond in Rotterdam het European Nursing Congress Caring for Older People plaats.We besteden in dit dossier aandacht aan de keten die de oudere doorloopt wanneer hij opgenomen wordt in een ziekenhuis. Opname zou moeten worden vermeden, omdat de oudere bijna altijd schade oploopt en er niet meer in slaagt om na ontslag op zijn oude functieniveau terug te komen. Er valt wel wat aan te doen om de schade te beperken. in TvZ een aantal lezingen en onderzoeksresultaten.


Illness scripts: een goed hulpmiddel bij klinisch redeneren

Tijdens een scholing over klinisch redeneren kregen verpleegkundigen een casus van een benauwde zorgvrager voorgelegd. Hun eerste inschatting verschilde nogal: de longverpleegkundige dacht aan COPD, de cardiologieverpleegkundige aan hartfalen en de verpleegkundigevan de afdeling chirurgie aan longembolie. Vervolgens bespraken ze de casus met behulp van illness scripts. Het bleek een nuttig hulpmiddel.


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Is het proactieve zorgprogramma voor kwetsbare ouderen uitgevoerd zoals gepland?

Is het proactieve zorgprogramma voor kwetsbare ouderen uitgevoerd zoals gepland? | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.


* Veiligheidscultuur binnen de langdurige zorg: Onderzoek naar patiëntveiligheid richt zich meestal op de patiëntenzorg in ziekenhuizen, maar er is veel minder aandacht voor de patiëntenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Gezien de ernst en de frequentie van vermijdbare fouten en de toenemende aandacht hiervoor in de media is patiëntveiligheid ook voor verpleeg- en verzorgingshuizen een belangrijk onderwerp.


* Wetenschap kritisch bekeken:   

Multinational development and validation of an early prediction model for delirium in ICU 


* Hollandse Nieuwe: Is het proactieve zorgprogramma voor kwetsbare ouderen uitgevoerd zoals gepland?


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

Voor Zuyd gebruikers ook digitaal: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12468more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwsbrief nov | Academische Werkplaats Ouderenzorg

Nieuwsbrief nov | Academische Werkplaats Ouderenzorg | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Symposium AWO | 11 november 2016 | Schaamte of Trots? Werken in de ouderenzorg anno 2016

* Internationale artikelen van Maastrichtse onderzoekers over onvrijwillige zorg

* Onderwijs in de praktijk: studenten met praktijkcase onvrijwillige zorg aan de slag

* Doorlopende goede zorg voor kwetsbare ouderen: van ziekenhuis naar huis

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW! Oud worden in de praktijk: laat de omgeving het werk doen

NIEUW! Oud worden in de praktijk: laat de omgeving het werk doen | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Hoe kunnen we zorgen dat we gezond blijven, ook wanneer we ouder worden? Veel gezondheidsklachten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en versleten knieën, lijken onvermijdelijk maar ze komen voort uit onze leefstijl. En die leefstijl wordt gedicteerd door de omgeving. Door de mismatch tussen onze ‘oude’ genen – onze evolutionaire erfenis – en de moderne omgeving kunnen we geen weerstand bieden aan de voortdurende verleidingen om ons heen. Daarom helpt gebieden en verbieden niet. We moeten de omgeving het werk laten doen. Door kleine aanpassingen thuis, onderweg, op werk, school of in de wijk maken we makkelijker gezondere keuzes, soms zelfs onbewust.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Videotraining ouderen

Videotraining ouderen | Geriatrie Zuyd | Scoop.it
Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie.
VIO richt zich op het aanleren van communicatievaardigheden aan (teams van) professionele zorgverleners en mantelzorgers. Doel is het beter om kunnen gaan met ouderen met gedrags- en/of stemmingsstoornissen. VIO geeft de zorgverleners inzicht in hoe hun eigen gedrag van invloed is op het gedrag van de cliënt. 

De interventie bestaat uit een aantal fases, waarbij gebruik wordt gemaakt van video-opnames, oefenopdrachten en feedbacksessies, begeleid door een speciaal opgeleide VIO-begeleider. De interventie is ontwikkeld door De Wever|Expertisecentrum VIO.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

LUMC en Alrijne ontwikkelen risicoanalyse voor oudere op SEH

LUMC en Alrijne ontwikkelen risicoanalyse voor oudere op SEH | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Voor ouderen kan een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) het begin van een verdere achteruitgang van de gezondheid en het zelfstandig functioneren betekenen. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Alrijne Ziekenhuis hebben een screeningsinstrument ontwikkeld om direct bij binnenkomst per patiënt een inschatting te maken van het risico op achteruitgang. De onderzoekers publiceren hierover in The Netherlands Journal of Medicine

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 4

Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 4 | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Volhoudtijd van mantelzorgers van naasten met dementie

* De mondigheid van de oudere patiënt bij de

geriater

* Beleidsaanbevelingen omtrent de implementatie van val- en fractuurpreventie bij thuiswonende

ouderen

* Klinische les. Jicht in de wervelkolom: een zeldzame presentatie van een veelvoorkomende aandoening

* Recente onderzoeksliteratuur De impact van functionele achteruitgang bij ouderen op de ervaring van autonomie: De welvarendheid van de regio doet er toe


Voor Zuyd gebruikers is het vaktijdschrift digitaal toegankelijk: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12439


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Klaar met leven? ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief

NIEUW: Klaar met leven? ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

De naderende dood raakt niet alleen de oudere zelf, maar ook de naasten en betrokken hulpverleners. Het vraagt veel professionaliteit om ouders en hun dierbaren in deze fase bij te staan. Dit boek belicht het thema 'klaar met leven' vanuit een psychologisch perspectief. Het sluit aan bij vraagstukken waar professionals mee worden geconfronteerd in de praktijk en geeft handreikingen om ouderen bij te staan in hun verlangens, dilemma's en angsten ten aanzien van het levenseinde.

Het boek Klaar met leven? is geschreven voor psychologen, artsen, verpleegkundigen, geestelijke verzorgers en andere professionals die met ouderen werkzaam zijn. Het kan ook een inspirerende bron van informatie zijn voor ouderen zelf.


Te leen in de Zuyd bibliotheek. 

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

HBO'er: redder van de verpleeg- huiszorg?

HBO'er: redder van de verpleeg- huiszorg? | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

In het laatst verschenen nummer van Nursing (9) verscheen volgend artikel, pg. 42-47.

Verpleeghuizen leunen te veel op laag opgeleid personeel. Verzorgenden en mbo-verpleegkundigen zouden de steeds complexer wordende ouderenzorg niet alleen aankunnen. De inzet van meer verpleegkundigen niveau 5 wordt vaak gezien als dé oplossing voor betere kwaliteit van zorg in verpleeghuizen.


Maar is dat terecht?


Lees het artikel in Nursing. Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Ergotherapie
Scoop.it!

How best to prevent falls in older people in care homes and hospitals remains unclear despite large body of evidence 

How best to prevent falls in older people in care homes and hospitals remains unclear despite large body of evidence  | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

Updated Cochrane review looks at the evidence on review on interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals.


Via Annette Engelen
more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

V&VN Magazine 6

V&VN Magazine 6 | Geriatrie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Lef, leiderschap, leren: Aan de weg blijven timmeren. Vier verzorgenden van het platform V&VN Verzorgenden vertellen hoe zij groeien in hun vak.

 

* Op tijd signaleren, steeds meer psychiatrie in de wijk “Ik zie dat iemand zich al twee weken niet heeft omgekleed.” Wijkverpleegkundigen en verzorgenden krijgen vaker te maken met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.


* De cliënt central: Weg met protocollen, meer tijd voor echte zorg. Dat hoor je steeds vaker in zorgend Nederland. Hoe doe je dat als verzorgende? 

* De ParticipatieKliniek: uniek onderzoek in de ouderenzorg Eind september start de ParticipatieKliniek waar verzorgenden gaan ervaren hoe het is om zelf zorg nodig te hebben. Maar de kliniek wordt ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.


Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.