Aydınonat: "Ticarete Yeni Bir Bakış" | "GE" | Global Economy - Küresel Ekonomi | Scoop.it
Her hafta olduğu gibi 21-25 Ocak 2013 haftasında da çok şey oldu (zaten olmasa şaşardık!). Gündemde boğulup OECD ve Dünya Ticaret örgütünün yayınladığı “katma değerli ticaret” verilerini gözden kaç...