Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - Immaterieel erfgoed | Futuremuseumnl | Scoop.it

Dit programmaonderdeel is erop gericht om projecten te ondersteunen waarbij manieren worden ontwikkeld om waardevol immaterieel erfgoed over te dragen aan volgende generaties.

 

In dit programmaonderdeel wordt samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele culturele instellingen, alsmede creatieve industrie en toerisme gestimuleerd.


Via Rutger van den Assem