שופטים א | תנ"ך | Scoop.it
התנ ך המלא לילדים, מחולק לנושאים, עם פירוש רש י, סרטונים, פעילויות ומידע. התנ ך שלי הוא חלק מפרויקט מקראנט