Το λογισμικό Revelation Natural Art έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά και παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων κατάλληλων για ζωγραφική και απλή επεξεργασία κειμένων, με την προσθήκη έτοιμων σχεδίων (στάμπες) ή βασικών γεωμετρικών σχημάτων (όπως γραμμές, κύκλους, ορθογώνια, ελλείψεις, πολύγωνα), που οι μαθητές συμπληρώνουν με το κατάλληλο χρώμα ή το επιθυμητό μοτίβο. Επιπλέον, μπορούν να ταξινομήσουν, να περιστρέψουν, να τροποποιήσουν, να μεγεθύνουν και να χρωματίσουν τις εικόνες. Παρέχει επίσης ισχυρά εργαλεία για δημιουργία κινουμένων σχεδίων ή ακόμη και ταινιών (π.χ. ακολουθίες στοιχείων). Υποστηρίζει πολλές προηγμένες διαδικασίες γραφικής παράστασης και αναγνωρίζει (και για το άνοιγμα και για την αποθήκευση) όλους τους γνωστούς τύπους αρχείων...

Via Informatics