Lunchseminarier 2010-2011 | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Hur beskriver vi folkbildningens idé 2010 eller 2025?

Folkbildningens egen syn på värdegrund och kärnvärde, hur ser den ut?
Inriktningen mot framtiden – hur formulerar vi Folkbildningens framsyn?