Inkludering är skolutveckling | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Gunilla Almgren Bäck

Inkludering som begrepp kan kanske skapa förvirring. Är det kanske bättre med delaktighet eller tillgänglig utbildning? Jag tänker själv helst delaktighet och hur det kan se ut?

Jag och min kollega Magnus Brungs driver arbetet i specialpedagognätverket i Mölndal under läsåret.
Temat är specialpedagogik och digitala lärverktyg med fokus på att utveckla pedagogisk digital kompetens och att utveckla en gemensam förståelse för inkludering.  Under BETT re...