Negativ självbild blir ett hinder för ungas läsframgång | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Känslan av att inte vara ”god nog” leder till en sänkt tillit till den egna förmågan att läsa och skriva. En vanlig reaktion blir då att undvika läsande och skrivande, vilket medför att den viktiga träningen uteblir.