Månadens referenstips

Lyssna på poddsändningar från ILS och få tips på bra referensresurser på Internet.

Poddsändningarna beskriver webbresurser inom olika ämnesområden och av olika slag, gamla eller nya, men gemensamt för dem alla är, att de är användbara i informations- och referensarbetet på biblioteken. Resurserna hämtas ur Referensbiblioteket.se, där det också finns kortare textbeskrivningar av dem.

Du kan antingen lyssna på poddsändningarna direkt här på sidan eller prenumerera på dem via någon rss- eller nyhetsläsare. Då får du automatiskt de nya sändningarna och kan lyssna på dem när du har tid och möjlighet.

Fler referenstips hittar du i WebbIT, under rubriken Faktakällor!