Digital delaktighet i organisationer | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Föreningslivet i Sverige är unikt i sitt slag! Det är otroligt häftigt hur mycket vi i Sverige genomför och åstadkommer med ideell kraft genom öppna organisationer.