Lista över svenska ordspråk - Wikipedia | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Avsikten med ordspråk är att på ett enkelt sätt förmedla ett budskap, en värdering eller visdom, som de flesta människor i världen kan ställa sig bakom, oberoende av kulturella skillnader och ibland används de för att ge en extra tyngd i en argumentation.