Vad är kvalitativ undervisning? | Folkbildning på nätet | Scoop.it
I min strävan efter att förstå om man kan finna en metodik i det rhizomatiska klassrummet och hjälpa andra med att beforska området har jag tagit mig an Dave Snowdens modell Cynefin.