Inspirerande väg till bättre lektioner | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Signerat – Johannes Åman....

Varför är japanska elever så duktiga på matematik? En teori är att det beror på lesson study. Denna metod för att utveckla pedagogiken innebär att lärare ägnar några timmar i månaden åt att tillsammans med kolleger planera en lektion med ett visst pedagogiskt syfte, till exempel att introducera ett för ele- verna nytt matematiskt begrepp.


Via Gert Nilsson