Flexspan: Loggbok för reflektion | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Den här filmen av IT-pedagogen Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad, visar hur du kan ha stor nytta av att föra en loggbok över dina studier eller din undervisning. Genom att använda enkla gratis webbtjänster kan du dag för dag skriva ner dina reflektioner kring dagens aktiviteter.