Under vårterminen 2010 drev avdelning U projekt Digitala livsberättelser. Projektmedel kom från Folkbildningsrådet och samverkanspartner var Göteborgs stad, Lundby. Inriktningen på projektet var flexibelt lärande med fokus på digitala klyftan.

"Tänk om min mormor hade gjort en digital berättelse om sitt liv! Det hade varit ovärderligt värdefullt för mig!" Åsa