Myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet | Nyhetsrum | Yh-myndigheten | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Myndigheten för yrkeshögskolan har i samarbete med Arbetsförmedlingen, Skolverket, Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket och Tillväxtanalys lämnat en slutrapport till regeringen gällande uppdraget att öka samordningen inom kompetensförsörjningsområdet.


Via Kent Wallén