I ett unikt samarbete riktar nu samtliga EU:s dataskyddsmyndigheter kritik mot Google, bland annat för att företaget inte tillräckligt informerar användarna om hur deras uppgifter kommer att användas…...