Surfa lugnt » Bloggarkiv » Nu finns webbutbildning för unga kring informationssäkerhet | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) har tagit fram en kostnadsfri och interaktiv webbutbildning i informationssäkerhet för grundskolans årskurser 4 och 5 – Informationssäkerhetsskolan (ISA).