Vi har mycket att vinna på sammanslagning | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Uppsala universitet och Högskolan på Gotland går i dagarna in med en begäran till regeringen om att Högskolan på Gotland blir en del av Uppsala universitet. Detta innebär att det äldsta lärosätet i landet går samman med