Vi måste stå upp för de funktionshindrades rättigheter - av Eivor Karlsson | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Målet med rättighetslagen LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen förefaller säga halt vid en meningsfull fritid.

- Kontakten med studieförbund och föreningar. Hur ska studieförbunden och föreningarna få med deltagare i sin verksamhet?