Folkbildningens samhällsnytta är ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Örebro universitet.

Projektet har undersökt olika former av nytta som genereras i folkbildande verksamhet.

Agneta Gustafson, ekonom och forskare vid Örebro Universitet har studerat folkbildningen ur ett samhällsperspektiv.