Kunskap ger makt | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Folkbildningen fyller därmed en central funktion i dagens demokratiska samhälle. Den mångfald som funnits inom bildningsrörelsen har varit av stort värde eftersom den på så sätt haft goda förutsättningar att bidra till en konstruktiv och dynamisk samhällsdebatt.