IT i välfärdens tjänst - Sambruk | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Vid Offentliga Rummet lämnade mer än 170 personer förslag på insatser och prioriteringar till den nationella IT-strategin.
Synpunkterna är fördelade i 7 fokusområden och är ett gemensamt inspel till regeringens och IT-minister Anna-Karin Hatts strategi – ”IT i välfärdens tjänst”.