En skola för alla – en utopi? | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Anna Kaya | Lgr 11, Skoldebatt, Skolutveckling, Språkutveckling...

"Ska vi skapa en skola för alla, där alla elever har rätt att utvecklas utifrån sin egen förmåga, måste vi se till att vi ger eleverna de redskap och de strategier de behöver för att lyckas. Det är vårt största och viktigaste uppdrag. Men vilka &