CELA - Hur funkar det där med e-möten? | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Hur funkar det där med e-möten?

Lisa Wagnborg från Region Blekinge och Ulf Redmo från Läsbibliotek sydost berättar om sina erfarenheter med att använda olika e-mötesverktyg i sitt arbete. Vad kan vara viktigt att tänka på, vilka lärdomar har de dragit och vad ger det för möjligheter?