Digitala möjligheter | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Med digitala möjligheter går det att lära och leva som alla andra. Digitala lärverktyg är en rättighet för elever i skolan. Dessa kallas ofta för alternativa verktyg. Tidigare hette det kompensatoriska hjälpmedel.