Får det lov att vara en kaka till? | .SE | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Den 1 juli 2011 trädde en skärpning av lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), 6 kap 18 § i kraft.