Digital delaktighet, en viktig punkt i regionala digitala agendor | Digidel | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Christer Bergqvist, Regionbibliotekarie Kalmar län, delar här med sig av de punkter han lyfter när han idag träffar it-ministern Anna-Karin Hatt.