En film om energi, stress och om boendestöd till personer med autismspektrumdiagnoser. Filmen fungerar som tilläggsmaterial till den uppskattade Boendestödsb...