Demofilm för You’ve been tagged | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Vad händer när alla deltagare på en konferens har ett RFID-chip på sin deltagarbricka? Hur aktiverar vi besökarna på Internetdagarna för att skapa bättre rörlighet till utställarbåsen?