Se studiematerialet Tystnad

http://www.resurs.folkbildning.net/projekt/tystnad/

 

Öppna lärresurser på Folkbildningsnätet