Öppna lärresurser och nya perspektiv på undervisning och lärande - re:flex | Folkbildning på nätet | Scoop.it

OECD har under flera år, i olika projekt och rapporter, lyft fram behovet av ett systemövergripande och systemförändrande perspektiv på utbildning. Hela det globala samhället är på väg att förändras i grunden av digitaliseringen.