”Ungdom, kultur och folkbildning”
(2012-04-17 till 2012-04-18)
Seminariet vill – med rön och erfarenheter från forskning om och verksamhet med ungdom – aktualisera och belysa utmaningar och möjligheter vad gäller ungdomars liv och utveckling.