Här är ett bildspel om de digitala kompetenser som Lgr 11 tar upp.

Mycket intressant!


Via Gert Nilsson