Miljöer för att lära med digital utrustning och stöd på plats | Digidel | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Vi har Kent Wallén, NITUS på tråden. Idag arrangerar han NITUS årskonferens. Vi var såklart nyfikna på Kents tankar om hur Lärcentras miljöer kan fylla en funktion för att öka den digitala delaktigheten.


Via Kent Wallén