En improvisationsföreläsning på 20 minuter om barn, samhällsförändring, digitala medier och kärlek.

Det finns bara en värld! :)