Skolbibliotek 2012 - 2 | Folkbildning på nätet | Scoop.it

"  - Målet med Digiteket är att se till att alla skolor kan få tillgång till de kompetenser som de behöver för att utvecklas, berättade Maria Heimer, skolbibliotekarie som nu arbetar som utvecklingspedagog på Digiteket. Förhoppningen är att verksamheten både ska bli mer kostnadseffektiv och dra nytta av synergin när vi förenar kunskaperna och samordnar insatserna."