Vad är bildning och vad ska vi ha den till? I oktober utkom antologin ”Bildningsresan” på Bertil Ohlin förlag. Tolv skribenter, alla läsvärda, undersöker bildningens ställning och uppgift i vår tid.

Bertil Ohlininstitutet och Studieförbundet vuxenskolan bjöd in till seminariet "Bildning i arbetslinjens Sverige" i Stockholm.