Ørestads gymnasium vill utveckla digital bildning. På Ørestads gymnasium har man skapat lärmiljöer som både möjliggör och nödvändiggör olika undervisniningssätt och lärandeformer. 

Det digitala rummet är en komplettering av den fysiska miljön – inte en ersättning för den.