168385 - UR Samtiden - Internet, friheten och krisen : De nya yttrandefrihetsfrågorna på webben - Produkter - UR | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Det blir allt vanligare med krav på blockering, filtrering och avstängning av användare samt krav på rättsligt ansvar för operatörer. Hur förhåller sig denna utveckling till yttrandefriheten? En panel av experter på juridik, teknik och yttrandefrihet samtalar på Internetdagarna. Inspelat den 22 november 2011. Arrangör: Stiftelsen för internetinfrastruktur.