Lärare gör som vanligt - men med ny teknik | Folkbildning på nätet | Scoop.it

– Många studier visar att kollegialt samarbete är en nyckelfaktor för lyckad skolutveckling liksom betydelsen av stöttning från ledningen. Det här är inget nytt men det tål att upprepas. Om man skall få med sig alla lärare i satsningen krävs det att man i första hand ser det hela som en verksamhetsutveckling – ”nu vill vi det här och vi gör det tillsammans”. Det är inte en kompetensutveckling för den enskilde läraren.