.....

"Vad är digital kompetens? Vad är informationskompetens? Vi måste förklara och visa på varför våra elever behöver ha digital kompetens och informationskompetens."...