Teknik för äldre | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Välfärdsteknologi i hemtjänsten
- stärker ekonomi och livskvalitet – räkna här på din egen kommun!