Studenter får allt mer makt över utbildningen | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Mindre undervisningstid och tillgång till ny teknik och närmare oändlig information leder till att dagens studenter får ett allt större ansvar för att välja ut...