Elever med läs- och skrivsvårigheter har inte bara stöd av talsyntes utan också av att teckenstorleken kan anpassas, liksom typsnittet.