Omvärldsbloggen » Blog Archive » Små barn, digitala medier och lärande | Folkbildning på nätet | Scoop.it

I måndags presenterade Kommunernes Landsforening (KL) resultatet av en nyligen genomförd enkätundersökning bland föräldrar, skolledare och förskollärare som visar att de allra flesta danska sexåringar är vana användare av digitala medier. 83 procent gör det dagligen och 56 procent spelar varje dag spel eller använder program eller appar som tränar dem i att läsa, skriva och räkna. Men det finns också barn som inte har dessa förutsättningar. 10 procent använder digitala medier mer sällan än en gång per vecka, och 43 procent av sexåringarna spelar lärandespel högst ett par gånger i månaden.