Här finns dokument på presentationsövningar  som är sammanställda av sisuidrottsutbildarna...

Många tips för samarbets/presentationsövningar.