Lyft för folkbildningen i Sveriges nationella reformprogram - Folkbildningsrådet | Folkbildning på nätet | Scoop.it
I regeringens rapport om genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken, lyfts folkbildningens roll och betydelse fram betydligt...