It i skolan kräver utbildning - IDG.se | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Inte bara pedagoger och elever behöver bli insatta i det nya arbetssättet, även föräldrarna behöver förstå och stötta sina barn i processen. Det är en pedagogisk utvecklingssatsning, inte ett it-projekt.