Funktionshindrade mobbas oftare | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Sveriges övergripande mål för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Barn med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra barn, mobbas mer och lever oftare i ekonomiskt utsatta hushåll, enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Fler tidiga insatser för dessa barn och deras familjer behövs, skriver generaldirektör Sarah Wamala med flera.


Via Gert Nilsson